Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «Η ΣΤΕΓΗ»!

Υπουργρίο Υγείας πρόνοιας Ε.Γ.Ν.Υ.Α