Ηλεκτρικός Λέβητας Dimplex 12 KW/MON.

Τιμή πώλησης: 1614,99 €

Ηλεκτρικός Λέβητας Dimplex 12 KW/ΤΡΙΦ.

Τιμή πώλησης: 1651,87 €

Ηλεκτρικός Λέβητας Dimplex 24 KW/ΤΡΙΦ.

Τιμή πώλησης: 1891,74 €

Ηλεκτρικός Λέβητας Dimplex 18 KW/ΤΡΙΦ.

Τιμή πώλησης: 1707,24 €