Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “Η ΣΤΕΓΗ”!

Υπουργρίο Υγείας πρόνοιας Ε.Γ.Ν.Υ.Α