Εξαιρετικά χαμηλού θορύβου ηλεκτρικοί λέβητες για κεντρική θέρμανση και έμμεση παραγωγή ζεστού νερού με
δεξαμενή και βαθμό απόδοσης 99%. Εύρος λειτουργίας μεταξύ10-80°C και πίεση από 0,8 έως 2,2 bar. Διαθέτουν
ενσωματωμένο κυκλοφορητή (ERP Ready, WILO Yonos PARA MSL 12/6 ERP Υ), αισθητήρα θερμοκρασίας
ζεστού νερού χρήσης και βαλβίδα αλλαγής με σύνδεση και έλεγχο, καθώς και δοχείο διαστολής και εξοπλισμό
ασφαλείας για την λειτουργία και την έμμεση θέρμανση της δεξαμενής ζεστού νερού. Για τη λειτουργία, απαιτείται
μία μονοφασική ή τριφασική ηλεκτρική σύνδεση τόσο για ανοικτά όσο και για κλειστά συστήματα θέρμανσης.