Αερόθερμα Λουτρού – Χώρου

Τριπλή προστασία υπερθέρμανσης & υδατοπροστασία IP24
-Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, προστασία από παγετό και ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
-Έλεγχος μάθησης: Ο υπολογισμός του χρόνου προθέρμανσης στη λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι αυτόματος
-Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 7-35°C με φωτιζόμενη οθόνη LCD
-Συμπαγής συσκευή σε περίβλημα αλουμινίου
-Χαμηλή στάθμη θορύβου
-Κατασκευάζεται στην Γερμανία

 

Τα Αερόθερμα Λουτρού – Χώρου είναι συσκευές τοπικής θέρμανσης και αποτελούνται από έναν ανεμιστήρα (αξονικό ή φυγοκεντρικό) με τον κινητήρα του, ένα θερμαντικό στοιχείο (ηλεκτρική αντίσταση) και ένα μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα και λειτουργούν με βάση το φαινόμενο της εξαναγκασμένης μεταφοράς.

Τα αερόθερμα έχουν το πλεονέκτημα να έχουν μεγάλη θερμαντική ικανότητα σε σχέση με τις διαστάσεις τους και λόγω της βεβιασμένης κίνησης του αέρα μπορούν να θερμάνουν ταχύτερα έναν χώρο.

Συνήθως χρησιμοποιούνται σε χώρους λουτρού. Τοποθετούνται σε υψηλό σημείο στο λουτρό και έτσι δεν δεσμεύουν πολύτιμο χώρο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την θέρμανση του λουτρού, όσο και για το στέγνωμά του από τους υδρατμούς.

Υπάρχουν επίσης συσκευές οι οποίες είναι θερμοπομποί και αερόθερμα μαζί. Στις συσκευές αυτές η λειτουργία του θερμοπομπού εξασφαλίζει μόνιμη θέρμανση στο χώρο και η λειτουργία του αερόθερμου προσφέρει επιπλέον θερμότητα όταν το λουτρό χρησιμοποιείται. Οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα για το στέγνωμα πετσέτας ή για την απομάκρυνση των υδρατμών από το μπάνιο